Historia

Paris som område tror man har varit bebott i minst 4000 år och detta stärks av de stenredskap man funnit från den tiden. Grundad av romarna som då kallade den Lutetia. De mest otroliga upptäckterna gjordes år 1991 då man grävde fram de äldsta lämningarna av mänsklig närvaro i Parisområdet. Historiskt sett, från 1800-talet och framåt, skedde den största utvecklingen av Paris under den industriella revolutionen, den andra republiken och Belle Époque. Järnvägen genererade en aldrig tidigare skådad inflyttning till huvudstaden och flera av dem som anlände började genast arbeta i de nyuppstartade industrierna i förorten.  

Napoleon

Under Napoleon den tredjes regering förändrades staden markant och i synnerhet tack vare hans prefekt Georges-Euguène Haussmann. Haussmann jämnade ut hela kvarter av medeltidsgator till ett nätverk av vida avenyer och neoklassiska fasader som karakteriserar centrala delarna av Paris än i dag. Staden växte dessutom från 12 till 20 arrondissement. Trots att Haussmann blev väldigt kritiserad för detta hade Paris inte sett ut som staden ser ut i dag, om det inte vore för honom. Kriget mellan 1870-1871 drabbade Paris hårt och staden belägrades av preusser och skakades av inbördeskrig. Paris repade sig dock snabbt efter detta och blev i slutet av milleniet värd för Världsutställningen. Eiffeltornet stod klart för att fira hundraårsjubileét av franska revolutionen år 1889 och den första linjen på Paris tunnelbana Métro öppnades inför Världsutställningen år 1900.

Nutiden

Idag i Paris innerstad bor det omkring 2,2 miljoner människor och räknar man ihop de många förorterna når befolkningen över 11 miljoner.