Les Halles

Les Halles på svenska kallat ”hallarna” är idag ett underjordiskt kontor och shoppingcentrum. Hallarna byggdes från början i mitten på medeltiden men revs 1971 på grund av alla lastbilar som varje dag kom till hallarna för att leverera varor, lastbilarna orsakade stor förorening inuti i staden så därför beslutades det att marknaden skulle rivas och det skulle byggas butiker istället. Byggnaden i sig har en väldigt unik design och arkitektur.