Metro

I Paris finns över 300 metrostationer på 16 olika linjer. Man vänder sig till RATP (Régie autonome des transports parisiens) när man vill köpa biljetter. Man kan åka hur långt man vill på en biljettså länge man stannar innanfôr spärrarna. Biljetter köpes i kassan på stationen eller i automater.Två metrostationer ligger vid Châtelet-Les Halles som är en av världens mest trafikerade stationer.

På kartan är alla metrostationerna utmärkta med ett blått M.

 

Linjekarta hitta du här

Värt att nämnas är att en del av linjerna trafikeras av tåg som går på däck! (linje 1 ,4, 6, 11, 14)