Place de la Concorde

Place de la Concorde är en 84 000 kvadratmeter stor plats intill floden Seine. Mitt på platsens västra sida börjar den berömda gatan Champs-Élysées. Den dominerande delen av parken är tveklöst den stora obelisken, Luxorobelisken som var en gåva från Egyptens vicekung Muhammed-Ali till Ludvig Filip år 1831. Obelisken är hela 24 meter hög och mer än 3300 år gammal. Under tiden för den franska revolutionen satte man upp den första giljotinen i detta område och halshögg Ludvig XVI år 1793 och Marie Antoinette samma år.