Triumfbågen

Triumfbågen är egentligen ett romerskt monument som man reste upp till segrande kejsares ära vid romerska triumfer. Triumfbågen var försedd med antingen en stor valvöppning eller en stor och två mindre, på varsin sida. Man smyckade också bågen med reliefer och inskriptioner. Triumfbågen i Paris finns på Place Charles de Gaulle och uppfördes mellan åren 1806 och 1836 och ritades av arkitekten Jean Francois Therese Chalgrin. Man invigde triumfbågen år 1836, på sexårsdagen av Julirevolutionen.

Den okände soldatens grav

Under själva bågen finns graven, som symboliserar alla som dog under första världskriget.