La Grande Roue

La Grande Roue är ett stort hjul som når upp till en höjd av 60 meter och byggdes ursprungligen för firandet av det nya milleniet. Det var i början menat att hjulet skulle vara beläget på Place de la Concorde under enbart ett år, men ägaren Marcel Campion gick emot rättens beslut att ta ner hjulet, och efter mycket om och men fick det stå kvar ända till år 2002. Hjulet återkom till Paris år 2007 och ska nu komma tillbaka årligen för att illustrera slutet på festligheterna kring Place de la Concorde. Hjulet är vackert upplyst med blå lampor i olika skuggningar.