Louvren

Louvren är det största nationalmuséet i Frankrike och det mest besökta museét i hela världen. Det är tillika ett historiskt monument, samt tillhör världens främsta konstmuseér både storleksmässigt och sett till dess samling. Där kan man hitta hyllade verk som bland andra Titian, Rafel och Leonardo da Vinci. Louvren förvaltas av den franska staten och ställer ut både antik och modern konst. Besöker man muséet får man exempelvis beskåda den kända tavlan Mona Lisa. ursprungligen byggdes Louvren som ett kungligt palats men öppnades som museum för allmänheten år 1793. Dess centrala gårdsplan, dominerad av Louvrepyramiden i glas som byggdes år 1989, är museéts huvudentré. Louvren har årligen flera miljoner besökare.