Seine

En viktig flod i Frankrike är floden Seine som ligger i norra delen av landet och rinner genom Paris. Seines källor ligger på 471 meter över havet i närheten av Dijon i Burgund och därefter flyter den 776 kilometer genom Frankrike tills den mynnar ut i Engelska kanalen. Floden hålls farbar för oceangående fartyg upp till Rouen, 120 kilometer från mynningen. Slussar finns på flera ställen längs floden för att underlätta sjöfart och en del av Seines strand blev år 1991 uppsatt på Unescos världsarvslista.