Stadsdelar

Man delar in innerstaden i Paris i två stränder – den högra stranden och den vänstra. I floden Seine finns det två öar som utgör stadens historiska kärna, Ile de la Cité, där man kan återfinna bland annat Conciergeriet (justitiepalatset) och katedralen Notre Dame. På den andra ön, Ile Saint-Louis, som ligger öster om den förra ön finns andra anmärkningsvärda byggnader. Utöver detta finns det fler än 30 broar i Paris.

Vad menas då med detta arrondessement? Det innebär stadsdelar, något Paris har flera av. Det är fransmännens enkla sätt att ange ungefär var något ligger beläget i Paris. De centralare stadsdelarna anses vara både dyrare och finare, medan de stadsdelar med de pampigaste byggnaderna ligger på det sextonde arrondissementet. Stadsdelen med flest invånare är den femtonde, belägen söder om Eiffeltornet och innehar omkring 225 000 invånare.